آژانس بین المللی

  • سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارش منصفانه نیست. بیم این می‌رود فشار صهیونیست‌ها و برخی طرف‌ها باعث شده مسیر گزارش از…

بیشتر