هزینه از جیب مردم برای بازگشت بهاره‌ها و محمودها به عرصه شهرت

یک جامعه شناس گفت: بازیگران و سلبریتی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای بازگشت به عرصه شهرت از نظام اجتماعی هزینه می‌کنند و هزینه بازگشت آنها را مردم می‌پردازند.