مرور رده

ورزش ایران

کارتون| آخ جون دعوا!

جدال بازیکنان سپاهان و پرسپولیس در رختکن نقش جهان سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.