محصولات در میادین میوه و تره‌بار تا 40 درصد کمتر از قیمت بیرون عرضه می‌شود.

به گزارش آیند، قیمت محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ و ماهی همچنین برنج و شکر در بازار میوه و تره بار به شرح زیر است:

1- راسته بدون استخوان تازه گوساله هر کیلوگرم 146200 تومان

2- ران تازه گوساله هر کیلوگرم 146200 تومان

3- سردست تازه گوساله هر کیلوگرم 144200 تومان

4- گوشت مخلوط یا لُخم گوساله هر کیلوگرم 131200 تومان

5- گوشت چرخ‌کرده مخلوط هر کیلوگرم 127300 تومان

6- راسته با استخوان تازه گوسفندی هر کیلوگرم 120800 تومان

7- ران تازه گوسفندی هر کیلوگرم 134200 تومان

8- سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم 115200 تومان

9- کف‌دست تازه گوسفندی هر کیلوگرم 133200 تومان

10- لاشه کامل یا شقه گوسفندی هر کیلوگرم 112600 تومان

11- ران منجمد گوساله هر کیلوگرم 112500 تومان

12- سردست منجمد گوساله هر کیلوگرم 110600 تومان

13- راسته با استخوان منجمد گوسفندی هر کیلوگرم 106700 تومان

14- ران منجمد گوسفندی هر کیلوگرم 108600 تومان

15- سردست منجمد گوسفندی هر کیلوگرم 98900 تومان

همین حالا بخوانید
نرخ مرغ به ۲۸ هزار تومان رسید

16- کف‌دست منجمد گوسفندی هر کیلوگرم 105700 تومان

17- لاشه کامل یا شقه بوقلمون هر کیلوگرم 37 هزار تومان

18- گوشت چرخ‌کرده بوقلمون هر کیلوگرم 59600 تومان

19- دست کامل دل و جگر هر کیلوگرم 110 هزار تومان

20- دست کامل کله و پاچه درشت 112 هزار تومان

21- مرغ تازه تنظیم بازار هر کیلوگرم 29970 تومان

22- مرغ منجمد تنظیم بازار هر کیلوگرم 20 هزار تومان

23- یک شانه 30 عددی تخم مرغ تنظیم بازار 43 هزار تومان

24- ماهی قزل آلای زنده هر کیلوگرم 88 هزار تومان

25- ماهی قزل آلای تازه هر کیلوگرم 80 هزار تومان

26- انواع برنج ایرانی دُم سیاه، طارُم و هاشمی هر کیلوگرم 49500 تومان

27- انواع برنج خارجی تنظیم بازار هر کیلوگرم از 12500 تا 20500 تومان

28- قارچ درجه یک هر کیلوگرم 32500 تومان

29- شکر فلّه هر کیلوگرم 13400 تومان و شکر بسته‌بندی هر کیلوگرم 14800 تومان

30- قند فّله هر کیلوگرم 14800 تومان و قند بسته‌بندی هر کیلوگرم 15800 تومان