با توجه به افشای حقوق‌های نجومی این سوال پیش می‌آید که رئیسی به وزیران خود چقدر حقوق می‌دهد؟

به گزارش آیند، این روزها حقوق‌های نجومی و سرسام آور مدیران و مسئولان که یکی پس از دیگری فاش می‌شود، محلی از بحث است. چرا یک کارگر با حداقل حقوق و دستمزد نمی تواند زندگی خود را تامین کند اما یک مدیر باید حقوق چند ده و گاه چندصد میلیونی دریافت کند.

صدا و سیما در یکی از برنامه‌هایش به صورت مستقیم حدود دو دقیقه‌ای را به موضوع حقوق و مزایای وزیران و مسئولان اختصاص داد. حقوق و مزایای مقامات سیاسی در ماده 71 قانون مدیریت مشخص و حقوق و مزایای آنها تعیین شده است. طبق قانون مدیریت کسی نمی تواند از 15 میلیون و 729 هزار تومان بیشتر دریافت کند. قبل از بودجه 1400 سقفی که برای پرداخت‌ها 37 میلیون تومان بود اما این حقوق کاهش یافته است.

مجموع دریافتی مقامات سیاسی یعنی 21 برابر بوده اما مجلس یازدهم این حقوق را به 15 برابر کاهش داد. واقعیت این است که تمام این حقوق محرمانه است. حکم نمایندگان سقف 14 میلیون دریافت می‌کند.

براساس قانون به دلیل آن که احکام اداری وزیران تفاوتی با هم ندارد بنابراین دستمزد و حقوق آنها نیز تفاوتی با هم ندارد.