به گزارش آیند، بر اساس نظرسنجی که پولیتیکو انجام داده است فقط ۴۰ درصد از مشارکت‌کنندگان موافق هستند که بایدن “در سلامت کامل است”. ۵۰ درصد از مشارکت‌کنندگان مخالفت خود را با این گزاره ابراز کردند.
زمانی که در خصوص سلامت عقلی بایدن سوال شد نیز فقط ۴۶ درصد شرکت‌کنندگان با سلامت عقلی رئیس‌جمهوری موافقت و ۴۸ درصد از مشارکت‌کنندگان مخالفت کردند.

همین حالا بخوانید
اولین مهمان بایدن در کاخ سفید کیست؟