فاش شدن جای نگهداری شاهزاده‌ای که مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بیهوش شد.

به گزارش آیند، حواشی پیرامون کارزار بازداشت شاهزادگان سعودی از سوی ولیعهد عربستان همچنان ادامه دارد. عربستان در نهایت و تحت فشار فعالان، محل بازداشت ۲ نفر از اعضای خانواده سلطنتی را فاش کرد.

به گزارش «میدل ایست آی»، یک گروه حقوق بشری اعلام کرد که مقام‌های عربستان محل نگهداری ۲ نفر از اعضای خانواده سلطنتی را که تقریبا ۴ سال گذشته بدون طرح اتهامی در بازداشت بوده و از نوامبر ۲۰۲۰ در محلی مخفی نگهداری می‌شدند، اعلام کرد.

موسسه حقوق بشری که «جمال خاشقجی»، روزنامه نگار منتقد سعودی در «واشنگتن»، تاسیس کرده بود، به نقل از مقام‌های سعودی اعلام کرد که «عبدالعزیز بن سلمان» و پسرش در اقامتگاهی شخصی در «ریاض»، پایتخت عربستان نگهداری می‌شوند.

مدیر اجرایی موسسه مذکور با اشاره به اعتراف دیرهنگام عربستان درباره سرنوشت این ۲ شاهزاده سعودی، تاکید کرد که این اقدام جایگزینی برای عدالت نیست.

او افزود: پسر عبدالعزیز در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا بیهوش شد.

این ۲ شاهزاده سعودی نخستین بار در ژانویه ۲۰۱۸ در میانه پاکسازی بی سابقه «محمد بن سلمان» که در سال ۲۰۱۷ آغاز شد، بازداشت شدند.

«میدل ایست آی»، در اوج پاکسازی ۱۸-۲۰۱۷ در عربستان فاش کرد که برخی از بازداشت شدگان در زمان دستگیری یا بازجویی‌های بعدی، آن قدر مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند که نیاز به درمان در بیمارستان داشتند.