فرزاد فرزین با همکاری با الیاس یالتینتاش یک قطعه آهنگ مشترک را می‌خواند.

به گزارش آیند، فرزاد فرزین به زودی با تنها خواننده ترکیه ای که در ایران کنسرت برگزار کرده آهنگ مشترک منتشر می کند. قطعه مشترک ‎فرزاد_فرزین و ‎ الیاس یالتینتاش خواننده سرشناس ‎ ترکیه به زودی منتشر خواهد شد. این قطعه دو زبانه جدیدترین فعالیت بین المللی فرزاد فرزین است. او پیش تر آثاری به زبان انگلیسی منتشر کرده بود.