|
| کد مطلب: ۹۲۴۶۲
لینک کوتاه کپی شد

تصاویری از حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا که نام علی‌قلی‌آقا نیز شناخته می‌شود، از جاهای دیدنی اصفهان در منطقه بیدآباد است و در سال ۱۱۲۵، توسط علی‌قلی‌آقا، از درباریان دو پادشاه صفوی، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی ساخته شده است.

تصاویری از حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

با معماری سبک اصفهان در اواخر دوره صفوی، حمام علی‌قلی‌آقا شامل دو حمام بزرگ، کوچک و فضای چال‌حوض می‌شود.

هر دو حمام بزرگ و کوچک از دو بخش اصلی سربینه و گرم‌خانه تشکیل شده‌اند، به طوری که در آن دوره، مردان و زنان به صورت جداگانه می‌توانستند از آنها استفاده کنند.

تزئینات سقف حمام به صورت رسمی‌بندی است و نورگیرهای سقف به گونه‌ای طراحی و کار گذاشته شده‌اند که در ساعات مختلف روز با ایجاد سایه‌روشن بر زیبایی تزئینات سقف بیافزایند.

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

حمام علی‌قلی‌آقا؛ شاهکار عصر صفوی

 

ارسال نظر

پربازدیدترین