|

شکوه به یادماندنی مشهد قدیم در قاب تصاویر

تصاویری از اماکن معروف شهر مشهد در اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی اول که در طی سالیان مختلف دچار تغییرات شده اند.

کد مطلب : 89217

مقبره نادرشاه افشار

قاب هایی از شهر مشهد که دچار تغییراتی شده اند

باغ ملی مشهد

قاب هایی از شهر مشهد در دوران قاجار و پهلوی اول

خیابان ارگ مشهد

قاب هایی از شهر مشهد در دوران قاجار و پهلوی اول

 

قاب هایی از شهر مشهد در دوران قاجار و پهلوی اول

ساختمان چهارطبقه در خیابان مدرس فعلی

شکوه به یادماندنی مشهد قدیم در قاب تصاویر

اداره دارایی مشهد در خیابان ارگ

شکوه به یادماندنی مشهد قدیم در قاب تصاویر

بیمارستان امام رضا علیه السلام مشهد 

قاب هایی از شهر مشهد در دوران قاجار و پهلوی اولقاب هایی از شهر مشهد در دوران قاجار و پهلوی اول

نمایی از شهر مشهد در اوایل سال ١٣٠٠

قاب هایی به‌یادماندنی از شهر مشهد در اواخر دوران قاجار

قاب هایی به‌یادماندنی از شهر مشهد در اواخر دوران قاجار

قاب هایی به‌یادماندنی از شهر مشهد در اواخر دوران قاجار

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین