|

تصاویر| آلودگی هوای تهران

هوای تهران در روزهای نخست این هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت. همچنین کاهش شاخص کیفیت هوا تعطیلی مدارس پیش دبستانی و دبستان‌های تهران را در روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به دنبال داشت.

کد مطلب : 88585

 

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

هوای تهران هفته آلوده شد و برای گروه‌های حساس جامعه در وضعیت ناسالم قرار گرفت

برج میلاد در غبار و آلودگی به سختی قابل مشاهده است

شهروندان تهرانی با توجه به آلودگی هوا از ماسک استفاده می کنند

برج میلاد در غبار و آلودگی به سختی قابل مشاهده است

با وجود هشدارهای بسیار جهت آلودگی هوا، همچنان اکثر شهروندان از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند

با وجود هشدارهای بسیار جهت آلودگی هوا، همچنان اکثر شهروندان از وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند

 

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین