|
| کد مطلب: ۱۱۲۵۰۳
لینک کوتاه کپی شد

عکس| بازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن دنا و ناو بندر مکران پیش از ظهر شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ وارد منطقه یکم دریایی نیروی دریایی ارتش در بندرعباس شد.

عکس| بازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶

کارکنان این ناوگروه مورد استقبال امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش و خانواده‌های خود قرار گرفتند.

  • ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران پس از ۸ ماه دریانوردی و طی بیش ۶۵ هزار کیلومتر مسیر دریایی که با هدف طی یک دور ۳۶۰ درجه دور کره زمین بود، وارد وطن و بندرعباس شد.

بازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌هابازگشت از سفر دور دنیا به آغوش همسر و فرزندان / استقبال گرم از کارکنان ناوگروه ۸۶ + عکس‌ها

ارسال نظر

پربازدیدترین