|
| کد مطلب: ۱۱۲۰۷۳
لینک کوتاه کپی شد

فروکاهیدن بی حجابی از شرع به قانون

فرمانده نیروی انتظامی گفته است برخورد باحجاب از وجه شرعی به وجه قانونی تغییر پیدا کرده است.

فروکاهیدن بی حجابی از شرع به قانون

این رویکرد پراگماتیستی می تواند چالش بقدخیمی را که در سالهای گذشته و اکنون بر سر حجاب وجود دارد تا حد قابل اعتنایی به چالش خوش خیم تبدیل کند.

وقتی سخن از مواجهه شرعی به میان می آید خودبخود برخورد قانونی نیز به آن پیوست می شود اماعکس قضیه صادق نیست.

برخورد با تخلفات رانندگی در ادبیات جامعه رفتار غیرشرعی به حساب نمی آید؛بنا براین راننده ای که دهها بار از چراغ قرمز عبور کرده،سرعت غیرمجاز داشته، از خیابان عبور ممنوع رد شده و... احساس گناه شرعی ندارد و دیکران نیز او را غیرمتشرع نمی دانند، هرچند که برخی تخلفات رانندکپگی ممکن است به زیرپا گذاردن حقوق دیگران هم منجر شده باشد.

در مورد بی حجابی منظور فرمانده پلیس این نیست که این رفتار غیرشرعی نیست، بلکه فقط از تعییر فاز برخورد سخن می گوید. معنای مستتر در آن اینست که که خود فرد و جامعه او را یک مجرم یا خطاکارقانونی می دانند و اگر چه ممکن است مجازاتش از مجازات شرعی سنگین تر هم باشد، اما فرد خاطی را از جرگه دین خارج نمی کند یا حداقل اینکه به متشرعان اجازه نمی دهد او را فاسق یا خارج از دین بشناسند.

تا همین جا به نظر می آید راهبرد برخورد با بی حجابی کمی تغییر یافته و شاید بتوان گفت تغییر ریل داده است.

ارسال نظر

پربازدیدترین