|
| کد مطلب: ۹۴۹۱۵
لینک کوتاه کپی شد

جمعیت ایران از اواخر دهه ۱۴۳۰ نزولی می‌شود + نمودار

بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در سال‌های ۱۴۰۵، ۸۷.۷ میلیون نفر، ۱۴۱۰، ۸۹.۶ میلیون نفر، ۱۴۱۵، ۹۱.۴ میلیون نفر، ۱۴۲۰، ۹۲.۸ میلیون نفر، ۱۴۲۵، ۹۳.۷ میلیون نفر و ۱۴۳۰، ۹۳.۶ میلیون نفر پیش بینی شده است.

جمعیت ایران از اواخر دهه ۱۴۳۰ نزولی می‌شود + نمودار
منبع: تسنیم |

مرکز آمار ایران پیش بینی کرد، جمعیت ایران از اواخر دهه ۱۴۳۰ به بعد نزولی شده و در این سال به ۹۳.۶ میلیون نفر برسد.

مرکز آمار ایران با انتشار نمودار جمعیتی ایران تا سال ۱۴۳۰ پیش بینی کرد، حمعیت ایران در اواخر دهه ۱۴۳۰ روند نزولی در پیش بگیرد.

بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در سال‌های ۱۴۰۵، ۸۷.۷ میلیون نفر، ۱۴۱۰، ۸۹.۶ میلیون نفر، ۱۴۱۵، ۹۱.۴ میلیون نفر، ۱۴۲۰، ۹۲.۸ میلیون نفر، ۱۴۲۵، ۹۳.۷ میلیون نفر و ۱۴۳۰، ۹۳.۶ میلیون نفر پیش بینی شده است.

1451934_965

 

ارسال نظر