|
| کد مطلب: ۹۴۳۳۴
لینک کوتاه کپی شد

مدرسه هیچ‌گاه «تعطیل» نیست/ در شرایط گوناگون چه کنیم تا آموزش متوقف نشود؟

عضو هیئت علمی دفتر تالیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تدوین «راهنمای عمل آموزش ترکیبی» اظهار کرد: پیام راهنمای عمل آموزش ترکیبی این است که مدارس هیچ‌گاه تعطیل نیستند و اگر بنابه هرعلتی تعطیل شدند، چگونه باید آموزش را پیش ببریم.

مدرسه هیچ‌گاه «تعطیل» نیست/ در شرایط گوناگون چه کنیم تا آموزش متوقف نشود؟

حسن حزرخانی، در این باره اظهار کرد: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور ذیل دفاتر تالیف دو راهنما به نام راهنمای عمل آموزش ترکیبی تولید کرده است. این راهنماها ناظر به این موضوع هستند که در فضا و در دوران جدید که فناوری و امکانات مجازی آمده‌اند و آموزش را متحول کرده‌اند، ما بایستی چه رویکردی را در پیش بگیریم، چه برنامه‌هایی را اجرا و چه اقداماتی انجام دهیم تا از این فرصت بهترین بهره را ببریم.

این عضو کارگروه تولید راهنمای عمل آموزش ترکیبی درباره تناسب راهنماهای آموزش ترکیبی با تعطیلات پراکنده‌ای که این روزها به علل مختلف در مدارس شاهد آن هستیم، گفت: آموزش ترکیبی چندکارکرد دارد، راهنمای عمل می‌خواهد بگوید در شرایط گوناگون باید چه کنیم که آموزش متوقف نشود. برای این منظور باید اقداماتی را انجام دهیم و نیازمند آن هستیم که دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای داشته باشیم و بتوانیم فضا را مدیریت کنیم.

حزرخانی تاکید کرد: پیام راهنمای عمل آموزش ترکیبی این است که مدارس هیچ‌گاه تعطیل نیستند و اگر بنابه هرعلتی تعطیل شدند چگونه باید آموزش را پیش ببریم.

ارسال نظر