|
| کد مطلب: ۱۱۵۶۱۲
لینک کوتاه کپی شد

تصاویر | شکستن درخت‌های غول پیکر در تهران به دلیل وزش باد شدید

وزش بادهای شدید در تهران، پنجشنبه ۱۸ خرداد در مناطقی از این شهر توفان باعث خسارت به درختان و ماشین‌های شهروندان شد.

تصاویر | شکستن درخت‌های غول پیکر در تهران به دلیل وزش باد شدید

 •  

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

 • خسارات ناشی از وزش باد شدید در تهران

ارسال نظر